new zealand

 1. davidbfpo
 2. T. Hilton
 3. davidbfpo
 4. Taieri
 5. davidbfpo
 6. rrlutz
 7. Stuart SS
 8. Seymour14
 9. kiwisid
 10. kiwi craig
 11. DavidW